Všeobecný rozhľad nám dáva krídla


Všetci to veľmi dobré poznáme. Dlhé roky prežité v školských laviciach učením sa poučiek, definícií a množstva učív. Často rozmýšľame, na čo nám to v živote bude, keď tým smerom sa vôbec neplánujeme uberať. Ale opýtajme sa sami seba, kedy nám nejaká informácia bola na škodu? Znalosť množstva rozličných informácií rozširuje naše všeobecné poznatky o svete. Tie vieme využit v rozhovore, k lepšiemu pochopeniu súvislostí a umožňujú nám vytvoriť si kvalitnejší názor. Len pre ilustráciu, znalosť filozofie Fridricha Nietzscheho a jeho teórie Ubermensch nám vo veľkej miere pomáha pochopiť ideológiu a ciele fašizmu.
 rodina před městem
Ako si rozširovať svoj rozhľad?
 
Niet lepšej cesty ako mať oči otvorené. Všímať si a vnímať svet naokolo, počúvať ľudí, komunikovať, prezentovať svoje názory, porovnávať ich a kriticky upravovať. Nemali by sme selektovať informácie, ktoré príjmame, ale snažiť sa niečo sa naučiť zo všetkého, čo sa dozvieme, či už v škole alebo v spoločnosti. Udalosti nemôžme vnímať izolovane. Všetko, čo sa deje, či už nám alebo vo svete, má nejaký základ v minulosti, všetko je prepojené. Schopnosť prepájať udalosti a vnímať súvislosti medzi nimi, čo ich spôsobilo a ako sa dané okolnosti vyvinuli na jednu stran zlepšujú našu schopnosť dedukovať a na druhej strane prostredníctvom tejto schopnosti vieme vnímať svet okolo nás oveľa kvalitnejšie.
 skupina siluet
V spoločnosti je široký rozhľad žiadaný.Nikdy nieje na škodu vedieť sa s niekým rozprávať o jeho záujme aj v prípade, že jeho záujem nepatrí medzi naše. Určite to spraví vysokú mienku o našej osobnosti, ak sa s niekým stretneme a budeme prezentovať široký rozsah znalosti zo sveta, histórie, a čiastkovo z mnoha oborov. Ukazuje to náš prístup k sebe samím a svetu okolo nás, tým pádom budú ľudia ochotnejší s nami komunikovať.

Article By :